Ubezpieczenia domów i mieszkań

ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenia majątkowe najczęściej kojarzone są właśnie z ubezpieczeniami mieszkań i domów jednorodzinnych. W swoim zakresie pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieżą i dewastacją. Obejmują one zakresem ubezpieczenia konstrukcję budynków, jak również stałe elementy, ruchomości domowe.

Ubezpieczenia mieszkań i domów oferowane w dzisiejszych czasach, w swoim zakresie oprócz wyżej wymienionych ryzyk, mogą być rozszerzane o różne dodatkowe opcje ubezpieczeń. W skład takich opcji wchodzą:

  • ubezpieczenia od przepięć,
  • ubezpieczenia assistance,
  • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  • ubezpieczenia oszkleń,
  • ubezpieczenia obiektów małej architektury,
  • ubezpieczenia garaży oraz budynków gospodarczych.