Ubezpieczenie na życie

Głównym celem ubezpieczenia na życie jest wypłata świadczenia, ale może to być także gromadzenie lub inwestowanie części wpłacanej składki. Odszkodowanie trafi do Ciebie w formie jednorazowej wypłaty lub w ratach, a w razie Twojej śmierci do uposażonych, których wskazujesz na umowie. Świadczenie może być też realizowane bezgotówkowo, zwłaszcza gdy wybierzesz pakiet assistance medyczne. Wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia domowych wizyt lekarza, konsultacji z psychologiem i innych zdarzeń.

ubezpieczenie na życie